Konferenču un pasākumu komanda

Michael Jacobi
Ģenerāldirektors
Radisson Blu Hotel Latvija
Tel.: +371 6777 2277
michael.jacobi@radissonblu.com

 

 

Andis Kielbickis
Konferenču un pasākumu
Pārdošanas nodaļas vadītājs   Tel.: +371 67772307
andis.kielbickis@radissonblu.com

Jānis Priede
Konferenču un pasākumu
Vecākais Pārdošanas vadītājs  Tel.: +371 6777 2303
janis.priede@radissonblu.com

 

Edgars Dišlers
Konferenču un pasākumu
Pārdošanas vadītājs
Tel.: +371 6777 2356
edgars.dislers@radissonblu.com

 

Laura Davidova
Konferenču un pasākumu vecākā koordinatore
Tel.: +371 6777 2236
laura.davidova@radissonblu.com

 

Zinta Krasina
Konferenču un pasākumu koordinatore
Tel.: +371 6777 2219
zinta.krasina@radissonblu.com

Sandra Auniņa
Konferenču un pasākumu koordinatore
Tel.: +371 6777 2309
sandra.aunina@radissonblu.com

Dainis Pilacis
Konferenču un pasākumu koordinators
Tel.: +371 6777 2259
dainis.pilacis@radissonblu.com
   

 

 

 

 

Ričards Stūris
Konferenču un pasākumu centra
vadītājs
Tel.: +371 6777 2339
ricards.sturis@radissonblu.com

Juris Āboltiņš
Konferenču un pasākumu centra
Tehniskais speciālists
Tel.: +371 6777 2337
juris.aboltins@radissonblu.com

Gatis Krīgers
Konferenču un pasākumu centra pārzinis
Tel.: +371 6777 2338
gatis.krigers@radissonblu.com

Ojārs Kleins
Konferenču un pasākumu centra pārzinis
Tel.: +371 6777 2340
ojars.kleins@radissonblu.com

Margarita Kozlovska
Konferenču un pasākumu centra pārzine
Tel.: +371 6777 2341
margarita.kozlovska@radissonblu.com
Kaspars Škinčs
Konferenču un pasākumu centra pārzinis
Tel.: +371 6777 2343
kaspars.skincs@radissonblu.com
Danuta Bareika
Konferenču un pasākumu centra pārzine
Tel.: +371 6777 2238
danuta.bareika@radissonblu.com
  Edgars Roze
Konferenču un pasākumu centra pārzinis
Tel.: +371 6777 2340
edgars.roze@radissonblu.com
    Jolanta Cimoška
Konferenču un pasākumu centra koordinatore
Tel.: +371 6777 2369
jolanta.cimoska@radissonblu.com